Derneklerden yoğun katılım

Share

Ülkemiz için çok önemli olan ve ev sahipliğini Alanya Sağlık Turizmi Derneği’nin üstlendiği, 3-4 Mart 2017 tarihinde Alanya’da gerçekleştirilen “3. Sağlık Turizmi Dernekleri Federasyonlaşma Çalıştayı” sonuçlandı. Ülkemizin tüm bölgelerini temsil eden bölgesel sağlık turizmi dernekleri yoğun bir katılım gösterdiler. Her derneğin yönetim kurulunun eşit şekilde temsil edildiği bu yeni oluşumda Alanya Alstud Yönetim Kurulu Başkanı mız Sayın Tevfik Yazan, Türkiye Sağlık Turizmi Dernekleri Federasyonu Başkanlığına, Alanya Alstud Başkan Yardımcısı Sayın Ahmet Girgin ise Türkiye Sağlık Turizmi Dernekleri Federasyonu Genel Sekreterliğine seçilmiştir. Bölgemiz ve ulusumuz için hayırlı olmasını temenni ederiz.

GRS:3. Sağlık Turizmi Dernekleri Federasyonlaşma Çalıştayı