ULUSLARARASI İSLAM DÜNYASI SAĞLIK TURİZMİ KONSEYİ MEDTİS 2018

Share

İslam dünyasındaki sağlık turizminin tüm yönlerinin tartışıldığı Uluslararası İslam Dünyası Sağlık Turizmi Konseyi MEDTİS 2018; Sağlık Turizmi  Dernekleri Federasyonu  (TURSAF) öncülüğünde Başkan Yardımcısı Ahmet GİRGİN ve Federasyon üyesi Op.Dr.Erkan KARADAĞ organizasyonluğunda ve federasyonumuz çatısı altında bulunan Uluslararası Antalya Sağlık Turizmi ve Eğitimi Derneği  (UASTED) ile  Alanya Sağlık Turizmi Derneği (ALSTUD) işbirliği ile düzenlenmiş etkinlik 8-11 Kasım 2018 tarihleri arasında Antalya’da gerçekleştirildi.

Dünya İslam Ülkelerinin bir araya getirilmesini, sağlık turizmi alanındaki hasta akışının ülkemize çekilmesini, karar vericilerle sektör temsilcilerinin bir araya getirilmesini ve oluşturulacak olan Dünya İslam Ülkeleri Sağlık Turizmi Konseyinde ülkelerin sağlık turizmi alanında birbirlerine entegre olmalarını amaçlayan MEDTİS Konseyine  56 islam ülkesi ve Müslüman topluluğunun yoğun yaşadığı 11 ülkeden  alım heyetleri, sektör temsilcileri  ve delegeler katıldı. 300 den fazla yabancı alım heyeti 2000 civarında B2B (business to business)  iş görüşmesi gerçekleştirildi. Konseyde sağlık turizmi tanıtımı için stantlar kuruldu.

TURSAF Genel Başkanımız Tevfik Yazan açılış konuşmasını yaparak ; Sağlık Turizminin Sağlık gelirlerinden elde edilecek bütçe ve KDV olarak 2023 yılına kadar zirve yapacak stratejik sektör olduğunu ve hastane hizmetlerinin yanı sıra Sağlık Turizminin yurtiçi ve yurtdışına transferlerinin eğitimi ve mali boyutu ele alınarak değerlendirileceğini belirtti.

Alanya Sağlık Turizmi Derneği (ALSTUD) ve Uluslararası Antalya Sağlık Turizmi Derneği (UASTED) işbirliği ile düzenlenen organizasyonun 1.gününde gerçekleştirilen 9 oturumda 30 sunum ve konuşma gerçekleştirildi.

Helal turizmi,inaç turizmi, termal turizmi, medikal turizmi, uluslararası iletişim , kalite ve akreditasyona kadar  pek çok konunun irdelendiği konseyde, oturumda “Engelli ve Geriatri turizmi” de tartışıldı.

Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Avni Özkaya, Engelli ve Geriatri Turizmi Oturumunda engelli ve yaşlı bakım turizmine yönelik çalışmalarına ilişkin sunum yaptı.

Konseyin 2.gününde yapılan B2B görüşmelerinde 110 alım heyeti ile 2000 civarı ikili iş görüşmesi gerçekleşti. Aynı gün organizasyon çerçevesinde 150 alım heyeti Antalya ve Alanya’daki kamu ve özel hastane ziyaretinde bulundular.

İslam dünyasındaki sağlık turizminin tüm yönlerinin tartışıldığı Uluslararası İslam Dünyası Sağlık Turizmi Konseyi MEDTİS 2018 konsey sözleşmesi, taraf ülke delegelerince imzalanmasının ardından uzun soluklu bir işbirliği için ilk adımlar atılmış oldu.