Share

Alanya Sağlık Turizmi Derneği (ALSTUD) 6 Kasım 2015 tarihinde, Alanya’da sağlık turizminin alt bileşenleri olan kamu ve özel sağlık tesisleri yöneticileri, turizm işletmecileri ile kurulmuştur.

Alanya Sağlık Turizmi Derneği’nin kuruluş aşamasında Alanya’da sağlık turizmi altyapı çalışmalarının geliştirilmesi, sağlık turizmi ve turistin sağlığı ile ilgili izlenecek süreçler ve uygulamalarla ilgili işleyişlerin standart hale getirilmesini amaçlamıştır. Alanya’nın sağlık turizmi ile ilgili altyapı potansiyelin araştırılması ve hayata geçirilmesi ve ülke çapında örnek bir model olacak geriatri yaşlı bakım turizminin ilk uygulamalarının bu bölgede yapılarak örnek bir model oluşturmak adına çalışmalarına başlamıştır. Bu anlamda ilk olarak Alanya’da sağlık ve turizm ile ilgili yapılanmalarını tamamlamış kamu ve özel sağlık sektörü temsilcileri, turizm işletmeleri ve tüm sivil toplum kuruluşları ile konuyla ilgili bilgilendirme toplantıları, istişareler ve işbirliği çerçevesinde birtakım projeler yürütülmüştür.

Alanya’nın yerel gücünü oluşturan; Alanya Kaymakamlığı, Alanya Belediyesi, Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO), Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD), Alanya Belediyesi Yabancılar Meclisi ve birçok yabancı kültürün Alanya’da bulunan sivil toplum kuruluşları ve toplulukları ile bu çalışmalar hız kazanmıştır.

Alanya’da yaşayan yabancıların sağlık ve diğer sorunlarını etkin ve hızlı bir şekilde çözüm bulmalarını sağlayacak süreçlerle ilgili düzenli olarak yerleşik yabancıların kurduğu derneklere eğitimler verilmiştir. Bu anlamda birçok yerleşik yabancılara yönelik ilkyardım eğitimleri ve sertifika programları düzenlenmiştir. Ayrıca yabancı yerleşik yabancıların organize ettiği bütün çalışmalara destek verilmiştir.

Alanya’da akademik bir çalışma yaparak 19 Mart 2016 tarihinde ulusal çapta bir sağlık turizmi zirvesi planlanmıştır. Bu çerçevede ülkemizde sağlık turizmi ilgili öne çıkan 40’a yakın profesörler ilçemizde ağırlandığı ve 400 katılımcının iştirak ettiği “1. Alanya Sağlık Turizmi Zirvesi” düzenlenmiştir. Zirvenin öğleden önceki oturumunda bilgilendirme sunumları anlatılmış olup, öğleden sonra ise 3 Ayrı workshop salonunda sağlık turizmi ve turistin sağlığı ile ilgili izlenecek süreçler ilgili birtakım saha çalışmaları yapılmıştır. Workshop çalışmaları birçok akademisyen tarafından kayıt altına alınarak akademik bir sonuç raporu elde edilmiştir. Akdeniz sahil şeridi boyunca turistin sağlığı ve sağlık turizminde hedeflenen amaçlara ulaşabilmek adına farkındalığı arttırmak ve sürekliliği sağlayabilmek için bu bölgede uluslararası sağlık turizmi kongresinin yapılması ve bu kongrenin bir marka haline dönüştürülmesi kararlaştırılmıştır. Bu karar neticesinde hem Antalya bölgesinde sağlık turizmi konusunda konuyla alakalı özel ve kamu sektörlerinin turizm işletmecilerini hem de alternatif turizm arayışı içerisinde olan turizm sektörünü bilgilendirmek, farkındalık yaratmak, yatırımlarını doğru yönlendirmelerini sağlamak ve ayrıca bu bölgede yapılacak marka bir kongre ile kongre turizmini canlandırmak hedeflenmiştir. Bu amaçlar doğrultusunda düzenli aralıklı çalışmalar ile planlanan bir organizasyon yapılmıştır.

Tüm bu sürece Antalya’dan sektör temsilcilerinin de katılmasıyla birlikte düzenli çalışmalara devam edilmiştir. Nihayetinde 6-9 Nisan 2017 tarihinde Dünya Sağlık ve Spor Turizmi Kongresi ve Fuarı (HESTOUREX) ‘nın Antalya’da yapılmasına karar verilmiştir. Bu kongrenin düzenleme ve yürütme kurulunda tek Sivil Toplum Kuruluşu olarak ALSTUD yer almaktadır. Kongre organizasyonu özel bir firmaya çalışma grubu tarafından devredilmiş, bu firmayla birlikte sağlık ve spor turizmi kongresi için çalışmalara başlanmıştır. Bu çalışmalar çerçevesinde kongrenin bilimsel yönünün ön plana çıkması için tüm uluslararası networklerde lansmanlar yapılmıştır. ALSTUD olarak Rusya Federasyonu Üniversiteler Birliği senatosuna kongre ile ilgili bilgilendirme yapılmıştır. Ardından ise işbirliğini arttırmak adına Azerbaycan, Litvanya, İran, Makedonya dernek temsilcileri tarafından ziyaret edilerek fuar ve kongre tanıtımları yapılmıştır. Kongre düzenlenene kadar yurtdışı ziyaretler, tanıtımlar, akademik ve satınalma işbirliği anlaşmaları devam edecektir.

Ayrıca Azerbaycan Sağlık Turizmi Derneği ile bir protokol imzalanarak Azerbaycan’daki soydaşlarımızın Türkiye’den sağlık hizmetini güvenli etkin ve hızlı bir şekilde almasını sağlayacak süreçler için çalışmalar başlatılmıştır.


İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı’nın Türkiye’deki sivil toplum kuruluşlarının altyapısının geliştirilmesi adına açılan proje çağrısına “Yabancılar Ülkemde Güvende” adlı bir proje hazırlayarak Antalya Valiliğine sunulmuştur.

 

18-20 Kasım 2016 tarihleri arasında Alanya’da Eftalia Marin Otel de kamu hastanelerinde sağlık turizmi ve turistin sağlığı süreçlerinde yaşanan sıkıntılar ve çözüm önerileri adlı bir çalıştay planlanmıştır. Bu çalıştaya ülkemizde turistik amaçla gelen kişilerin ülkelerindeki seyahat sigortalarının Türkiye’deki tüm temsilcileri ve aracı kuruluşları katılmaktadır. Ayrıca ülkemize sağlık amaçla sağlık turisti getirmeyi hedefleyen seyahat acentalarının da büyük çoğunluğu katılacaklardır. Böylece, turistin sağlığı kapsamında yoğun olarak çalışan kamu hastanelerindeki ilgili idareciler ve ilgili birim sorumluları, idari ve mali hizmetler başkanları, sağlık turizmi yapan ve yapmayı planlayan illerin ilgili yöneticilerinin de katılacağı bir çalıştay planlanmaktadır. Konuyla ilgili ülkemizin önde gelen profesörleri öğleden önceki oturumda sunumlarını yaptıktan sonra,

  • 1. Workshop salonunda kamu hastanelerinde sağlık turizmi ile ilgili yaşanan sıkıntılar ve çözüm önerileri

  • 2. Workshop salonunda ise kamu hastanelerinde turistin sağlığı ile ilgili süreçlerde yaşanan sıkıntılar ve çözüm önerileri

başlıkları altında iki adet workshop düzenlenecektir. Workshopların moderatörleri akademik düzeyde olup her iki salonda da 5 akademisyen tarafından rapor haline getirilip bir akademik çıktı planlanmaktadır.

Devletimizin sağlık turizmi hedefine yol gösterecek olan bu çıktıda, kamu sektöründe sağlık hizmeti sunucuları ve uluslararası arenada aracılık yapan asistan firma sigorta şirketleri ve seyahat acentalarının katılımıyla objektif olarak bir sonuç çıktısı elde etmeyi planlamaktayız. Bu bağlamda bu akademik çıktının devletimizin sağlık turizmi ve turistin sağlığı ile ilgili planlarına katkı sağlayacağını umut etmekteyiz.